Re-Wildlife

Re-Wildlife Foundation

Welkom!

We hebben de laatste decennia vooral geleerd van de natuur af te blijven. Daardoor is de mens steeds verder van de natuur af komen te staan. Alleen een slinkende groep natuurliefhebbers, jagers, boeren en vissers weet nog hoe je op een duurzame wijze producten uit de schoot van moeder natuur kunt vergaren zonder haar schade toe te brengen.

De Re-Wildlife Foundation is opgericht om dit gedachtegoed te beschermen en weer toegankelijk te maken voor iedereen die maar wil in binnen- en buitenland. Wij willen mensen met kennis en mogelijkheden samenbrengen met diegenen die willen leren en beleven via onze natuurbelevingspool. Met als nevendoelstelling iets terug te geven aan de natuur.

Neem samen met deskundigen deel aan actief faunabeheer. Leer vissen op traditionele wijze. Krijg de kans om je getrainde, maar onervaren jachthond deel te laten nemen aan een praktijksituatie. Leer de vruchten der natuur herkennen en beleef de kunst van het klaarmaken van een goed maal. Uit je passie voor de natuur door kunst via onze galerie. Maar bovenal, leer actief deel uit te maken van het ecosysteem zonder het uit balans te brengen.

Om dit mogelijk te maken stimuleert en ontwikkelt de Re-Wildlife Foundation activiteiten en projecten in binnen- en buitenland met als doel mensen weer dichter bij de natuur brengen door beleving en kunst.

Proef de natuur en voel je weer mens!